Úvod

Projekt „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu zelených technológii v cezhraničnom regióne“, byl dne 31.10.2012 ukončen v souladu s harmonogramem projektu. Na projektu se podílely Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě jako vedoucí partner, Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje jako hlavní přeshraniční partner, a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) jako partner.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Oblastí působnosti projektu byl příhraniční region zahrnující Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj.

Hlavním výsledkem projektu je vznik Klastru pro podporu inovativních a zelených technologií. V rámci klastru působí dvě informační a marketingová centra, jedno v Trnavě a druhé v Brně. Jejich hlavní úlohou je poskytování poradenství zájemcům o využívání inovačních a zelených technologií. Slovenská strana přitom pokrývá především sektory energetiky a životního prostředí, zatímco těžištěm zájmu českého partnera jsou strojírenství a biotechnologie. Obě centra disponují počítačovou a komunikační technikou k efektivnímu sběru a využití shromážděných dat. Součástí center jsou i menší knihovny specializované na uvedenou problematiku. Centra též provozují databázi zelených technologií (http://zk.fmk.ucm.sk/) vytvořenou v rámci projektu.

Aktuální informace o zelených technologiích pokračují na záložce „INFOCENTRUM“.