Klastr

Zakládající členové:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovenská republika
(Specializace: energetika, životní prostředí)

Krajská hospodářská komora
Jihomoravského kraje

Výstaviště 1, 647 00 Brno
kancelář: Dvořákova 14, 602 00 Brno
Česká republika
(Specializace: strojírenství, biotechnologie)

Právní forma klastru:             zájmové sdružení právnických osob
Sídlo sdružení:                      Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Ředitel klastru:                      Ing. Peter Repčík

Účel klastru:

  1. Marketing a propagace inovativních a zelených technologií přeshraničního regionu Slovenské republiky a České republiky.
  2. Poskytování servisu a poradenství pro oblast inovativních a zelených technologií pro podnikatelské subjekty a širokou veřejnost.
  3. Výměna zkušeností a know-how, podpora kooperačních vztahů mezi podnikatelskými subjekty, poskytování odborných informací o inovativních a zelených technologiích.
  4. Zapojení podnikatelské sféry, širší odborné veřejnosti  do výměny poznatků a zkušeností z oblastí inovativních a zelených technologií s podporou a organizováním konferencí, seminářů a workshopů.
  5. Realizace nových projektů v oblasti inovativních a zelených technologií.


http://www.zelenyklaster.ucm.sk/