FMK UCM

Vedoucí partner FMK UCM (Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda) v Trnavě odpovídá za implementaci po organizační, koordinační, finanční a metodické stránce. Zodpovídá také za vytvoření Klastru pro marketing a propagaci inovativních technologií, vybudování a technické zabezpečení informačního a marketingového centra i organizaci konferencí.

Koordinaci projektu a jeho implementaci zabezpečí jak vlastními zaměstnanci tak i nově přijatými odbornými pracovníky pro informační a marketingové centrum. Dále zabezpečí vypracování programu rozvoje a využití inovativních a zelených technologií v regionu, bude se podílet na vypracování databáze technologií a zřídí webovou stránku projektu s pomocí externího dodavatele.

FMK UCM má v této činnosti zkušenosti z vícerých už realizovaných nebo v současnosti probíhajících projektů. Prostřednictvím marketingového a informačního centra bude zabezpečovat servis a poskytovat poradenství pro oblast inovativních a zelených technologií. Bude realizovat úvodní konferenci o inovativních technologiích, jejich marketingu a uplatnění v regionálním rozvoji.

http://fmk.ucm.sk/