KHK JMK

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje (KHK JMK) má jako hlavní přeshraniční partner za úkol administrativní, marketingovou a koordinační úlohu v ČR, odpovídá tedy za řízení projektu na české straně. Jako hlavní přeshraniční partner spoluzakládá slovensko-český klastr pro marketing a propagaci inovativních technologií v přeshraničním regionu, zřizuje a zabezpečuje technické vybavení informačního a marketingového centra na české straně přeshraničního regionu, zabezpečuje vypracování databáze inovativních technologií na české straně regionu a podílí se na organizování společných podnikatelských misí pro kooperaci podnikatelských a hospodářských subjektů. Zřízení webové stránky i vybudování informačního a marketingového centra zabezpečí cestou externích dodavatelů, ostatní činnosti vykonává s využitím potenciálu vlastních zaměstnanců. Prostřednictvím centra a nově přijatých odborných pracovníků bude poskytovat poradenské a informační služby pro uživatele na české straně přeshraničního regionu a spoluorganizovat podnikatelské mise ve spolupráci se SARIO.

http://www.khkjmk.cz/