SARIO

SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investicí a obchodu, pobočka Trnava) – vstupuje do projektu bez finanční účasti jako konzultant a metodický poradce a je dobrovolně zapojený do aktivit partnerů. Odpovídá za metodické usměrnění partnerů při komunikaci a spolupráci s nosnými hospodářskými a obchodními partnery Trnavského kraje a celého slovenského příhraničního regionu; ve spolupráci s Klastrem konzultuje obsahovou náplň pravidelných brífinků o aktualitách a nových trendech v uplatňování a využívání inovačních technologií; metodicky usměrňuje partnery v souvislosti s organizováním podnikatelských misí pro kooperaci subjektů z přeshraničního regionu. Bude také partnerům poskytovat usměrnění a doporučení při sestavování databáze inovativních a zelených technologií.

http://www.sario.sk/