Třetí podnikatelská mise – Trnavský kraj, 18.6.-19.6.2012

Ve dnech 18. a 19. června 2012 se uskutečnila v Trnavském kraji třetí podnikatelská mise, pořádaná Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje ve spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu. Obdobně jako v případě předchozích misí i nyní bylo hlavním cílem prezentovat a podpořit u zúčastněných zástupců podnikatelských subjektů využívání inovačních a zelených technologií.

Třetí podnikatelské mise se účastnili i zástupci všech tří partnerů projektu. Během dopoledne prvního dne (18. června) proběhla exkurze ve Větrném parku Cerová. Spolu se starostou obce Cerová zajišťoval odborný komentář Ing. Tomáš Lacko, zástupce společnosti Green Energy Slovakia, s.r.o., která objekt spravuje. Účastníci mise získali komplexní informace o tomto alternativním zdroji energie i o elektrárně samotné, počínaje jejím projektováním a výstavbou, přes provozní parametry až po informace o plánovaném rozšíření větrného parku v následujících letech. Současně si návštěvníci prohlédli i interiér jednoho ze čtyř stožárů větrné elektrárny a seznámili se tak s technickým zázemím při výrobě elektrické energie pomocí větru. Odpoledne proběhly v Trnavě odborné workshopy. První z nich vedla Ing. Lucia  Dávidová ze společnosti BIC Group s.r.o., která mimo jiné představila program Enterprise Europe Network, jenž podnikatelům poskytuje dostupné poradenství a podporu v oblasti podnikání, inovací a výzkumu. V dalším vstupu informoval Mgr. Peter Kovář ze Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnavě o současné činnosti komory a o aktuálně řešených projektech, které mohou firmy využívat ke svému vlastnímu rozvoji nebo k navazování nové spolupráce s jinými subjekty. Odpolední blok workshopů pak uzavíralo vystoupení ředitele Energetického klasteru – západné Slovensko, Ing. Jozefa Maudrého, který představil historii, současnou činnost i vize energetického klastru. Dále byla podrobně diskutována problematika klastrů a jejich přínos pro členské firmy. Velký zájem vzbudila výměna informací o praktických zkušenostech z energetiky, především pak alternativních zdrojů energie. Program prvního dne uzavírala bilaterární obchodní jednání účastníků, zaměřená na jejich budoucí spolupráci a neformální diskuse o zelených technologiích během večerního setkání.

Druhý den (19. června) pokračovala podnikatelská mise exkurzí v trnavské automobilce Peugeot Citroën Slovakia. Po úvodním podrobném představení automobilky následovala samotná exkurze řízená odbornými průvodci ve dvou provozech závodu – svařovnou a montážní halou. Během prohlídky tak účastníci získali konkrétní představu o moderních strojírenských technologiích a o nejnovějších výrobních postupech. Mise pokračovala exkurzí v Solárnem laboratóriu na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnavě vedená doc. Marošem Soldánem. Toto poradenské a výzkumně-vzdělávací centrum poskytlo účastníkům jak teoretické základy, tak i praktickou ukázku činnosti fotovoltaických panelů a solárních absorpčních kolektorů, umístěných na střeše budovy. V laboratořích pak proběhla prezentace využití vodního potenciálu, výroby bioplynu a bioetanolu z biomasy. Spolu s exkurzí ve větrné elektrárně během prvního dne tak podnikatelská mise mimo jiné nabídla prakticky kompletní pohled na problematiku alternativních zdrojů energie. Závěr mise byl věnován bilaterárním jednáním účastníků, zaměřených na konkrétní formy spolupráce.

Dle projeveného zájmu a pozitivních ohlasů účastníků byly absolvované workshopy a exkurze během mise významným podnětem pro efektivní rozvoj firem v oblasti obchodních vztahů, inovací a zelených trendů.