Briefing 15.5.2012

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje uspořádala dne 15.5.2012 briefing, jehož účastníci byli seznámeni s dosud realizovanými aktivitami projektu, novinkami Marketinkového a informačního centra v Brně a s připravovanou třetí podnikatelskou misí. Ve vydané tiskové zprávě se uvádí:

Realizace mezinárodního projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, úspěšně pokračuje. Jeden z hlavních cílů je naplněn – dne 20. dubna 2012 byl registrován „Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií“ se sídlem v Trnavě. Činnost klastru směřuje k propagaci inovačních a zelených technologií a k pomoci při jejich zavádění do praxe ve firmách v příhraničních krajích ČR a SR. K tomu přispějí i další projektové aktivity připravované pro nadcházející období – podnikatelská mise, konference a poradenská činnost informačních center klastru.

Zájemci již několik měsíců využívají služby obou informačních a marketingových center. Centrum v Brně systematicky pracuje s více než stem klientů. Další tři firmy využily možnosti registrovat své nové produkty ve veřejně přístupné databázi zelených technologií. K dnešnímu dni je v databázi 421 záznamů. Zvýšený zájem o služby centra podnítilo březnové setkání podnikatelských subjektů při příležitosti prezentace připravovaného klastru.

Jednou z předních aktivit hlavního přeshraničního partnera (KHK JMK) jsou podnikatelské mise – první mise proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu 2011 v Žilině, druhá se uskutečnila ve dnech 28. a 29. března 2012 v Centru pro výuku a prezentaci Hi-technologií, Slováckých strojírnách v Uherském Brodě, v bioplynové stanici Nový dvůr a v Podnikatelském inkubátoru v Kunovicích. Odborné přednášky, workshopy a exkurze byly zaměřeny na moderní strojírenství, alternativní zdroje energie a podporu podnikání. Třetí podnikatelská mise se uskuteční 18. a 19. června 2012 v Trnavě. Na programu je návštěva Větrného parku Cerová, exkurze v automobilce PSA Trnava, workshop v Solárnem Laboratóriu MTF STU v Trnavě, setkání se zástupci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s představiteli Energetického klasteru – západné Slovensko.

Další významný prvek této přeshraniční spolupráce představuje odborná konference, která v Trnavě proběhne na podzim. Účastníci konference budou moci projednávat problematiku inovací a zelných technologií u kulatých stolů i během panelových diskuzí zaměřených na několik hlavních sektorů.

Vedle navazování obchodních vazeb podporují uvedené projektové aktivity především získávání nových poznatků a zkušeností s inovačními technologiemi, čímž představují výraznou podporu konkurenceschopnosti jednotlivých podniků a zavádění moderních trendů do firemní praxe.

Ing. Břetislav Svozil, CSc.
ředitel Krajské hospodářské komory JMK a manažer projektu

Kontakt:
Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.
Mob.:  +420 724 613 001
E-mail:info@zelenyklastr.cz